Webart Mocne artykuły webowe

24paź/11Off

BHP przy pracach elektronicznych

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) pracą wysokościową nazywana jest już każda praca odbywająca się na wysokości ponad 1 metra. Roboty na wysokościach (również te prowadzone przy montażach elektrycznych) są w grupie szczególnie niebezpiecznych, dlatego potrzeba nam stosowne przepisy gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Jeżeli roboty i instalacje elektryczne odbywają się z użyciem rusztowania, to zbędne są zabezpieczenia takie jak barierki ochronne lub oszelkowanie zabezpieczające. Natomiast jeśli wysokość jest większa niż jeden metr, to tego typu środki są niezbędne. Osoba dająca pracę - pracodawca także musi dopilnować i dać adekwatny nadzór pracy, osprzęt ochronny (np. bariery, oszelkowanie zabezpieczające, prawidłowe oznaczenie niebezpiecznych stref), sprzęt zabezpieczający przed urazami oraz zapewnić dobrą asekuracje.

Nie lada przykazaniem pracodawcy jest także odpowiednie przeszkolenie pracowników w sposobie posługiwania się sposobami pozwalajacych zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa. O szkoleniu należy pamiętać, aby instalacje były wykonane odpowiednio.

Musimy wziąć pod rozmyślanie także fakt, że roboty na wysokościach, także często wykonywane są w ciężkich warunkach. Jest problem w postaci temperatury, warunki atmosferyczne, dlatego też niezbędne okazuje się używanie odpowiednich ubrań ochronnych, dlatego że w takim wypadku same środki bezpieczeństwa mogą nie wystarczyć.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.