Webart Mocne artykuły webowe

2lis/11Off

Fundusze emerytalne od podstaw

Reforma ubezpieczeń społecznych miała zadanie ustabilizowanie zasad dotyczących odprowadzanych składek na przyszłe emerytury. Powstałe podczas całej reorganizacji funkcjonowania systemu zabezpieczenia, fundusze emerytalne mają na celu umiejętne inwestowanie przelewanych na osobiste konta osób podlegających ubezpieczeniu środków finansowych które pochodzą od składek, by osiągnęły jak największe zyski a tym samym powiększyły odłożoną na kontach kwotę. Fundusze emerytalne zostały podzielone głównie pomiędzy dwa filary. Dysponentem jednego z nich został ZUS a drugiego określone przepisami prawa firmy, których działalnością jest odpowiednie inwestowanie. Środki pieniężne które są przeznaczane na przyszłe emerytury gromadzone w postaci procentowych składek ubezpieczeniowych w pełnej kwocie trafiają na konto ZUS by tam zostać podzielone na określone fundusze emerytalne. Te które pozostają na koncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po uzyskaniu przez ubezpieczenia prawa do świadczeń naliczane oraz wypłacane są w postaci świadczeń emerytalnych z pierwszego filaru. Ten rodzaj filaru emerytalnego jest obowiązkowy. Z kolei pozostała część środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych przelewana jest na wskazane przez ubezpieczonych otwarte fundusze emerytalne, które w przyszłości będą stanowić emeryturę wypłacane z drugiego filaru. Od ich odpowiedniego inwestowania będzie uzależniona wartość wypłacanego świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.