Webart Mocne artykuły webowe

6gru/11Off

Leasing na zakup samochodu

Leasing operacyjny jest z reguły zawierany na czas krótszy niż normatywny czas zużycia danej rzeczy – innymi słowy gdy bierzemy w leasing operacyjny powiedzmy samochód, to bierzemy go na krócej niż czas, w którym samochód będzie nadawał się do świadczenia usług (na przykład przez dziesięć lat). W tym rodzaju leasingu charakterystyczny jest fakt, iż raty leasingowe są dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu – ale przedmiot leasingu nie może wchodzić w skład amortyzacji. Często w takiej umowie leasingowej jest furtka dla leasingobiorcy, który po zakończeniu umowy leasingu może odkupić od leasingodawcy wynajmowany wcześniej przedmiot – za kwotę obniżoną od spłaconych dotychczas rat oraz po doliczeniu podatku od towarów i usług, zwanego inaczej Vat – od angielskiego Value Added Tax. Leasing kapitałowy zaś to oddanie jakiegoś przedmiotu do użytkowania w zamian za raty leasingowe. Przedmiot, który jest wynajmowany, zostaje prawnie w rękach finansującego – ale korzystający – inaczej leasingobiorca – go amortyzuje.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.