Webart Mocne artykuły webowe

5paź/110

MM s.c. Biuro Obrachunkowe, oferta…

Oferta naszego Biura Księgowego skierowana jest do właścicieli firm, ale i również przyszłych przedsiębiorców - osób,
które dopiero zamierzają rozpocząć prowadzenie dz. gosp. Zapewniamy rzetelną, kompleksową obsługę księgowo-podatkową.

Reprezentujemy naszych klientów przed ZUS-em, urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami.
Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej,
liczby dokumentów do księgowania oraz ilości pracowników. Jednocześnie zapewniamy, że ustalona z Państwem cena będzie dla Państwa odpowiednia.
Prosimy o informację kontaktową w celu uzyskania szczegółowej wyceny naszej oferty.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę płac i kadr dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.
Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego.
Każdy z naszych Klientów jest dla nas Klientem ważnym.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretacją dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadr i płac wykonujemy:

 • sporządzamy umowy dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracownicze wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (niepłatnych oraz płatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Brak komentarzy.


Leave a comment

Brak trackbacków.