Webart Mocne artykuły webowe

23paź/11Off

Nowość na rynku kredytów hipotecznych

Hipoteka odwrócona to wsparcie finansowe dla osób, które w związku ze swoim wiekiem nie mają szansy na udzielenie przez bank kredytu o znacznej wartości. Standardowe kredyty hipoteczne są zobowiązania gotówkowymi, których zabezpieczeniem dla banku staje się najczęściej nieruchomość będąca własnością kredytobiorcy. Ze względu na dużą wartość tego rodzaju wparcia finansowego udzielanego przez placówki bankowe, osoba ubiegająca się o pożyczkę nie tylko powinna posiadać określoną zdolność kredytową ale także odpowiedni wiek, który zagwarantuje zwrot należności. Osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat nie zawsze mają szansę ubiegać się o wysoki kredyt. Właśnie dla nich dedykowana została hipoteka odwrócona. Warunkiem otrzymania kredytu zabezpieczonego hipoteką odwróconą jest posiadanie na własność wymaganej nieruchomości. Kredyt udzielany może być najczęściej w kwocie nie przekraczającej około pięćdziesięciu procent jej wartości rynkowej. W zależności od oczekiwań wnioskodawcy lub instytucji, z którą zostaje podpisana umowa kredyt może zostać wypłacony w formie jednorazowej lub w określonych miesięcznych wypłatach. Zwrot zobowiązania wymagany jest w przypadku przebywania poza nieruchomością , która jest zabezpieczana hipoteką przez okres powyżej jednego roku lub w przypadku śmierci jej dotychczasowego właściciela. W takiej sytuacji instytucja finansowa przejmuje nieruchomość na własność zaspakajając w ten sposób wartość finansową udzielonego kredytu. Hipoteka odwrócona to idealne rozwiązanie dla osób w podeszłym wieku, które w końcowym okresie życia czerpiąc zyski ze zgromadzonego dotąd majątku mają szansę żyć w dostatku bez bazowania wyłącznie na dochodzie z otrzymywanym emerytury. Hipoteka odwrócona pozwala nie tylko na życie na dotychczasowym poziomie ale również na zrealizowanie dotąd nie spełnionych marzeń.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.