Webart Mocne artykuły webowe

10paź/11Off

Relacje z klientami – pole do popisu dla systemu CRM

Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie wzrost swoich dochodów. Cel zdobędzie ten, który lepiej obsłuży klienta, kto lepiej spełni jego potrzeby i dostosuje ofertę do jego oczekiwań. Obsługa klienta na najwyższym szczeblu to takie jego traktowanie, które sprawi, że każdy kontakt z firmą utwierdzi go w przeświadczeniu co do słuszności decyzji.

CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem) to kierunek działania organizacji skupiona na kliencie. W ślad za tą ideą pojawiły się przydatne rozwiązania informatyczne mające za zadanie praktyczne jej wykonanie. System CRM koncentruje się na kliencie i gromadzi informacje na jego temat zarówno z zakresu działań przedsprzedażowych, jak i późniejszych. Narzędzia tego rodzaju ułatwiają rejestr kontaktów i działań z rozmaitych dziedzin m.in. serwisu, windykacji, zarządzania projektem i zarządzania wizytami. Umożliwiają również w prosty sposób sprawdzić aktualne zamówienia, rezerwacje, transakcje, wysyłki, stan płatności, czy zlecenia produkcyjne wytwarzane dla konkretnego klienta. CRM umożliwia zatem utworzenie baz danych o poszczególnych klientach, gromadzących przebieg współpracy z nimi, dane o reklamacjach i odnotowanych spostrzeżeniach. Zgromadzone dane mogą być prezentowane w postaci różnorodnych analiz, zarówno prostych raportów, jak i graficznych prezentacji.

Wybór odpowiedniego narzędzia informatycznego to warunek osiągnięcia założonych postanowień. Przede wszystkim trzeba wybrać aplikacja, które kompletnie pokryje się z filozofią przedsiębiorstwa. Na skuteczność działania aplikacji znaczenie ma właściwe dostosowanie go do specyfiki funkcjonowania firmy, a następnie prawidłowo przeprowadzone wdrożenie . Firmy z bezproblemowo wdrożonym rozwiązaniem CRM, mogą liczyć na osiągnięcie mnóstwa korzyści. Można zaliczyć do nich głównie obniżenie nakładów pieniężnych oraz zwiększenie wydajności działań.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.