Webart Mocne artykuły webowe

1lis/11Off

Sprawdź czego jeszcze nie wiesz o OFE

OFE mają za główne zadanie zabezpieczyć a także odpowiednio zainwestować odłożone składki ubezpieczeniowe. Procedura, która dotyczy inwestowania odłożonych na kontach indywidualnych osób podlegających ubezpieczeniu środków pieniężnych została wprowadzona w 1999 roku przez odpowiednie regulacje prawne. Zgodnie z obowiązującą ustawą będący do czasu wprowadzenia reformy wyłączny dysponent składek czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie ma obowiązek część odprowadzonych na jego koncie składek przelać na otwarte fundusze emerytalne. Z pozostałych środków pieniężnych, po nabyciu wieku emerytalnego przez osobę ubezpieczaną ma obowiązek dokonywać wypłat świadczeń emerytalnych z tak zwanego pierwszego filaru. Środki finansowe przelane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na określone fundusze emerytalne zgodnie z obowiązującym prawem powinny odpowiednio zainwestowane by zwiększyć ich wartość finansową, a tym samym zagwarantować osobom ubezpieczonym zwiększenie ich wartości do czasu osiągnięcia uprawnień emerytalnych. W ten sposób powiększona wartość pieniężna odprowadzonych składek, mabędzie stanowić podstawę do naliczenia świadczenia emerytalnego wypłacanego z drugiego filaru. Do otwartych funduszy emerytalnych zobowiązane są zgłosić się osoby, które urodziły się po 1968 roku. Tak zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych ma zagwarantować zabezpieczenie odpowiednich ich wartości, by odkładane na kontach funduszy miały możliwość pracować i dodatkowo powiększać swoją wartość finansową.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.