Webart Mocne artykuły webowe

2lis/11Off

Fundusze emerytalne od podstaw

Posted by lingosedeworked

Reforma ubezpieczeń społecznych miała zadanie ustabilizowanie zasad dotyczących odprowadzanych składek na przyszłe emerytury. Powstałe podczas całej reorganizacji funkcjonowania systemu zabezpieczenia, fundusze emerytalne mają na celu umiejętne inwestowanie przelewanych na osobiste konta osób podlegających ubezpieczeniu środków finansowych które pochodzą od składek, by osiągnęły jak największe zyski a tym samym powiększyły odłożoną na kontach kwotę. Fundusze [...]

1lis/11Off

Sprawdź czego jeszcze nie wiesz o OFE

Posted by lingosedeworked

OFE mają za główne zadanie zabezpieczyć a także odpowiednio zainwestować odłożone składki ubezpieczeniowe. Procedura, która dotyczy inwestowania odłożonych na kontach indywidualnych osób podlegających ubezpieczeniu środków pieniężnych została wprowadzona w 1999 roku przez odpowiednie regulacje prawne. Zgodnie z obowiązującą ustawą będący do czasu wprowadzenia reformy wyłączny dysponent składek czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie ma obowiązek część [...]