Webart Mocne artykuły webowe

30paź/11Off

przeciski pod drogami przy robotach na budowie

Posted by lingosedeworked

Przeważająca liczba osób analizując możliwości doprowadzenia infrastruktury rurociągowej i instalacji elektrycznych do domów i mieszkań, wyobraża sobie całą procedurę jako uciążliwe kopanie pod drogami, rzekami i innymi utwardzonymi terenami. Są to prace niebezpieczne, czasochłonne, a przy tym powodujące trudności w ruchu ulicznym i wpływające negatywnie na przyrodę. Czy wymagane jest w takim razie prowadzenie tych instalacji drogą powietrzną, czy może istnieje inny [...]

24paź/11Off

BHP przy pracach elektronicznych

Posted by lingosedeworked

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) pracą wysokościową nazywana jest już każda praca odbywająca się na wysokości ponad 1 metra. Roboty na wysokościach (również te prowadzone przy montażach elektrycznych) są w grupie szczególnie niebezpiecznych, dlatego potrzeba nam stosowne przepisy gwarantujące bezpieczeństwo [...]

13paź/11Off

Prace naziemne i stacje transformatorowe

Posted by lingosedeworked

Dzień z życia drogowca może obfitować w mnóstwo interesujących wydarzeń. Kiedy rozpoczynałem pracę w ekipie , wydawało mi się , że wszystko będzie bardzo łatwe . Z czasem okazało się , że moja dotychczasowa wiedza jest niewystarczająca. Bardzo pasjonowały mnie także stacje transformatorowe Jako inżynier budowlany uczestniczyłem w pracach naziemnych, a trafiłem do spółki , która specjalizuje się w przewiertach pod drogami (np. przewierty pod drogami). Wtedy [...]