Webart Mocne artykuły webowe

15lis/11Off

Rejestracja rozmów telefonicznych – czy to się opłaca ?

Posted by lingosedeworked

Oprócz zalet merytorycznych możemy osiągnąć korzyści ekonomiczne. Dzięki odsłuchaniu a następnie analizie rozmów można skupić się na doskonaleniu metod konwersacji. Nagrania mogą służyć też jako materiał szkoleniowy dla nowo przyjętych pracowników – bez stresu dla nich i pracodawców szybko zdobędą wiedzę na temat przyjmowania zgłoszeń, zleceń, reklamacji i innych czynności wykonywanych na przykład w sklepach, hurtowniach prowadzących sprzedaż wysyłkową. [...]