Webart Mocne artykuły webowe

15lis/11Off

Tematy dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą X zakupiła używany pojazd osobowy na podstawie umowy kupna sprzedaży. Na umowie napisano, że nabywcą jest wspomniana powyżej firma X. W trakcie rejestracji pojazdu zażądano dowodu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy słusznie, jeżeli nabywca jest czynnym płatnikiem VAT?

W sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i zakupu przez nią rzeczy to osoba fizyczna jest właścicielem dóbr. Dotyczy to także pojazdów. Dlatego w dowodzie rejestracyjnym zapisana jest imiennie osoba fizyczna a nie firma. Natomiast w przypadku spółek prawa handlowego (np. spółki z o.o.) właścicielem jest spółka. W zakresie
podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowa sprzedaży pojazdu mogłaby nie podlegać PCC jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności byłaby opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku od towarów i usług. Nie ma natomiast znaczenia jak będzie opodatkowana późniejsza sprzedaż przez kupującego. Zatem jeśli sprzedającym jest osoba fizyczna nie rozliczająca sprzedaży na gruncie VAT, to nawet jeśli nabywca jest płatnikiem VAT, to sprzedaż taka podlega opodatkowaniu PCC i nabywca powinien ten podatek w stawce 2 % opłacić.

Podobne artykuły:

Posted by lingosedeworked

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.